Rosenmetoden


Grundlæggeren af Rosenmetoden Marion RosenRosenmetoden er udviklet af og opkaldt efter Marion Rosen.

Hun opdagede i sit arbejde som fysioterapeut, at hun ved berøring og empatisk nærvær kunne hjælpe sine patienter, så de ikke alene blev helbredt for deres fysiske problemer, men også oplevede udvikling og forandring på andre planer i deres liv.

Som andre forskere i 1960´erne og 70´erne var hun optaget af sammenhængen mellem krop og psyke, og hvordan vores opvækst og historie ligger lagret i kroppens strukturer:

Muskelspændinger er kroppens forsvar mod at mærke og udtrykke følelser. De følelser, man livet igennem ikke har kunnet udtrykke, bliver holdt tilbage i kroppen i form af kroniske ubevidste spændinger.

Via lyttende og indfølende berøringer adresserer Rosenterapeuten de spændte områder, og derved kan klienten komme i kontakt med for længst glemte følelser. Ved dette møde kan fortiden forløses og med tiden forsones, og klienten kan få energi og plads til at leve livet her og nu, bryde gamle mønstre og dermed åbne op for nye valg i sin tilværelse.

Den ro og fordybelse, klienten næsten altid oplever i en Rosensession, er i sig selv healende, både psykisk og fysiologisk.

I denne tilstand kan klienten få følelsen af at møde sin egen indre stemme, ”sit sande jeg”, og måske i øjeblikke mærke, at vi alle er forbundet med det universelle.

Jeg arbejder med Rosenmetoden i min klinik, der ligger centralt i København.

Rosenmetoden

Rosenterapeut Dorrit Stender-Petersen | Gotvedinstituttet - Vodroffsvej 51, 1900 Frederiksberg C  | Tlf.: 3323 6163 | dorritstender@hotmail.com