Hvordan?

Rosenterapeuten arbejder direkte på kroppen ved hjælp af indfølende berøringer og dybe tryk, især på områder hvor musklerne er unødigt spændte.

Undervejs vil Rosenterapeuten måske stille klienten spørgsmål eller fortælle om sine iagttagelser. Eller klienten kan have brug for at udtrykke sine tanker og følelser. En session kan også være næsten ordløs, fordi klienten synker ned i dybere bevidsthedslag, hvor ord er overflødige.

Rosenterapeuten arbejder hele tiden med nærvær og stor lydhørhed overfor klienten.

Det er meget individuelt, hvordan folk reagerer under en Rosensession:
Nogle ser billeder, mærker dufte eller kommer i kontakt med følelser af vrede, sorg eller glæde. Andre fornemmer deres krop på en hidtil ukendt måde og mærker åndedrættet få mere plads og liv. Det giver en følelse af stor lettelse og frihed i kroppen.

Alle oplever imidlertid dyb afspænding og intens selvfordybelse i løbet af en Rosenssion.  Denne tilstand åbner op for kroppens selvhelbredende kræfter, fysiologisk såvel som psykisk, og klientens ressourcer og skjulte potentialer kan komme til udfoldelse. Det kan f.eks. komme til udtryk, når klienten opdager, at hun kan bryde gamle reaktionsmønstre og dermed træffe nye valg i sit liv.

Ofte vil klienten få indsigter og opleve forløsning i løbet af selve Rosensessionen.
Lige så tit viser forandringerne og de nye handlemuligheder sig imellem sessionerne over længere tid.

I et forløb med Rosenmetoden erfarer mange, at de bliver fri af kropslige smerter og ubehag eller overvinder psykiske blokeringer, også selvom vi ikke har arbejdet direkte med disse problematikker.

Metoden handler snarere om at udforske og erkende årsagssammenhænge og om at opnå kontakt med sin egen kerne og skjulte ressourcer, end at behandle og kurere specifikke symptomer.

Det er meget individuelt, hvor lang tid der skal gå mellem sessionerne. Men oftest er 1-2 ugers intervaller passende i starten af et Rosenforløb, så processen kan komme i gang, og kroppen kan integrere de nye meddelelser og muligheder, den modtager via behandlingerne.

Rosenmetoden kan opleves i min klinik på Frederiksberg, centralt i København.

                                                                                                                                  Rosenmetoden

 

Rosenterapeut Dorrit Stender-Petersen | Gotvedinstituttet - Vodroffsvej 51, 1900 Frederiksberg C  | Tlf.: 3323 6163 | dorritstender@hotmail.com